Vypracovanie stravovacieho plánu

  • nedarí sa ti dosiahnuť požadované ciele?
  • nevieš čo, kedy a koľko máš jesť?
  • nechaj si vypracovať stravovací plán,
  • zostavím individuálny stravovací plán, ktorý bude rešpektovať tvoje možnosti stravovania, časové možnosti počas dňa, potravinové intolerancie a alergie, ktorý tiež pomôže dosiahnuť požadované výsledky pri cvičení,
    • naučím ťa rozlišovať ktoré potraviny sú zdravé,
    • odporučím tiež potrebné doplnky výživy,
  • možnosť online konzultácie.

 
Vypracovanie stravovacieho plánu: 20€